Program do obsługi RODO i SZBI

CRM-EDPO

Nowoczesny i zintegrowany system do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z RODO oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KRI i uKSC z modułem powiadomień, pozwalający wywiązywać się z obowiązków wynikających z ochrony danych oraz sprawnie zarządzać bezpieczeństwem informacji.

Funkcjonalności programu zostały oparte o wymagania RODO i zbudowane w oparciu o Normy ISO 27001 i Normy ISO 27005.

Dashboard oprogramowania

Wybrane funkcjonalności programu

Jeden IOD - wielu ADO
 • Podziel organizacje i zarządzaj nimi w wybranych grupach wg. branż
 • Zarządzaj użytkownikami i administratorami w wielu organizacjach
 • Twórz centralną bazę dokumentów
 • Twórz centralne słowniki systemowe
 • Zarządzaj centralnie RCP
 • Planuj i oceniaj zgodność z RODO nowych czynności przetwarzania
 • Dostosuj system do własnych potrzeb
Automatyzacja zarządzania zadaniami
 • Korzystaj ze słowników systemu
 • Stwórz własne wzory wykorzystywanych dokumentów
 • Korzystaj z gotowych wzorów
 • Twórz raporty i ewidencje dla prowadzonych zadań
 • Przypominanie o upływających terminach
 • Eksportuj i importuj dane
 • Aktualizacje bezpłatne i automatyczne
Rozliczalność w jednym kliknięciem
 • Automatyczna ewidencja podejmowanych działań
 • Automatyczne raporty dla ADO i UODO
 • Obsługa naruszeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i incydentów w rozumieniu uKSC
Zgodność z RODO
 • Rejestruj działania IOD
 • Wykonuj audyty RODO
 • Zarządzaj incydentami
 • Obsługuj naruszenia
 • Prowadź i nadzoruj RCP i RKP
 • Twórz i generuj umowy powierzenia przetwarzania
Zarządzanie ryzykiem
 • Prowadź na bieżąco analizę ryzyka
 • Generuj raporty analizy ryzyka
 • Przypisuj działania naprawcze pracownikom i monitoruj ich wykonanie
 • Wykonuj analizę ryzyka dla wszystkich zasobów zgodnie z wymaganiami KRI i uKSC
 • Wykonaj DPIA – system podpowie kiedy jest wymagana
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Spełnij wymagania KRI i uKSC
 • Zarządzaj wszystkimi zasobami organizacji
 • Identyfikuj i oceniaj ryzyka dla zasobów
 • Prowadź szkolenia pracowników
 • Zarządzaj nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Zarządzaj nadawaniem uprawnień w systemach informatycznych
CRM-EDPO w liczbach

Za pomocą programu CRM-EDPO obsłużonych zostało ponad 140 klientów, w tym: Urzędy miasta i gminy, Miejskie oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, związki międzygminne, szkoły podstawowe oraz wyższe, przedszkola, urzędy pracy, stowarzyszenia i hospicja, zakłady gospodarki komunalnej, szpitale oraz podmioty prywatne.

1130
Upoważnienia W programie przetwarzane jest ponad 1130 upoważnień
9800
Szkolenia ONLINE Pracownicy zrealizowali ponad 9800 szkoleń ONLINE
1750
Analiza ryzyka Na bieżąco program monitoruje zagrożenia w ponad 1750 obszarach
5100
Rejestry czynności Program obsługuje ponad 5100 czynności przetwarzania

Wybrani klienci

Potwierdzeniem jakości oraz pozytywnych doświadczeń Klientów z systemem CRM-EDPO jest zadowolenie Użytkowników oraz liczene referencje, jakie otrzymujemy.

Lewa strzałka
UM w Dobrym Mieście

Z usług EDPO.PL korzystamy od lat. Jesteśmy zadowoleni z niezmiernie wysokiej jakości świadcznych usług, indywidualnego podejścia do każdej sprawy i kompleksowego zepołu doradców. CRM-EDPO działa sprawinie i pomaga w spełnieniu wymagań RODO.

Lewa strzałka
Libro Fabryka Mebli

CRM-EDPO sprawdza się bardzo dobrze jako narzędzie do obsługi firm w zakresie ochrony danych osobowych. Atutem oprogramowania jest czytelny wygląd i łatwość obsługi, a także możliwość podnoszenia świadomości poprzez szkolenia e-lerningowe.

Lewa strzałka
Stowarzyszenie PALIUM

Z programu CRM-EDPO korzytamy od początku współpracy. System umożliwił bezproblemowe wdrożenie RODO, a w codziennej pracy pozwala na usprawnienie procesów związanych z ochroną danych osobowych.

Lewa strzałka
Thale sp. z o.o sp.k

W codziennej pracy korzystamy ze wsparcia merytorycznego EDPO.pl, jak również z systemu CRM-EDPO. Polecamy wybrane przez nas usługi innym firmom z racji staranności, terminowości i doświadczenia Zespołu EDPO.pl.

server

HelpDesk

Centrum Wsparcia CRM-EDPO.

Integralna część programu CRM-EDPO. Powstał z myślą o bieżącej obsłudze zgłoszeń oraz pytań przez osoby pracujące w systemie.

Daje możliwość realizacji zgłoszeń przez osoby zalogowane jak i niezalogowane niebędące użytkownikami systemu lecz będącymi pracownikami organizacji.

Szczegóły
Pytania

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania Klientów oraz osób zainteresowanych wdrożeniem systemu CRM-EDPO.

Jeżeli nie odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie - prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio telefonicznie.

Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli na liście brak jest odpowiedzi na pytanie - skontaktuj się z nami

Czas trwania wdrożenia systemu zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar i złożoność organizacji, liczba użytkowników, procesy biznesowe i wiele innych. Wdrożenie systemu może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Każde wdrożenie jest unikalne. Warto również pamiętać, że wdrożenie systemu to proces, który wymaga zaangażowania całej organizacji. Wdrożenie może wymagać dużej koordynacji między różnymi działami organizacji.

Aby przyśpieszyć proces wdrożenia, oprogramowanie CRM-EDPO dostarczane jest z danymi, które skracają okres ten (min. słowniki, wzory dokumentów, szablony czynności przetwarzania). Niemniej jednak aby w pełni korzystać z aplikacji konieczne jest zasilenie bazy danych informacjami, które powinny zostać pozyskane od Klienta. Optymalny czas wdrożenia trwa od 10 do 20 dni roboczych.

Nie - aplikacja CRM-EDPO udostępniana jest poprzez sieć internet na dedykowanej subdomenie organizacji *.safe-id.pl. Ze strony Użytkownika końcowego nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. Program dostępny jest z dowolnego miejsca przez 24/7.
Jedynym wymogiem jest korzystanie z najnowszych wersji popularnych przeglądarek internetowych oraz system operacyjny min. Windows 10.

Dostęp do aplikacji CRM-EDPO możliwy jest wyłącznie poprzez SSL (protokół sieciowy używany do bezpiecznych połączeń internetowych). Oznacza to, że komunikacja w obie strony (między serwerem WWW a przeglądarką internetową) przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany.
Dodatkowo, dane wrażliwe w bazie danych są zaszyfrowane jednym z najbezpieczniejszych algorytmów szyfrujących co uniemożliwia bezpośredni wgląd w dane.

Program udostępniany jest na serwerze, który zlokalizowany jest w jednej z największych firm hostingowych w Polsce. Zostały podpisane stosowne umowy regulujące prawne oraz techniczne aspekty świadczenia usługi.

Tak - w ramach wdrożenia oprogramowania przewiduje się szkolenia dla pracowników, którzy będą korzystać z nowego systemu. Szkolenia te mają na celu zapewnienie, że pracownicy są w stanie skutecznie korzystać z oprogramowania, zrozumieć jego funkcjonalność i wykorzystać go w sposób efektywny w swojej pracy. Szkolenia mogą obejmować różne formy, takie jak szkolenia online, szkolenia wewnętrzne jak i szkolenia metodą tradycyjną.

Warto pamiętać, że szkolenia nie powinny być jednorazowym wydarzeniem. Dobrą praktyką jest zapewnienie, że szkolenia są regularnie powtarzane, aby odzwierciedlać zmiany w oprogramowaniu i zapewnić, że pracownicy są w pełni zaznajomieni z jego funkcjonalnością.

Licencja

Licencja na program udzielana jest dla jednej lub wielu organizacji na nielimitowaną ilość użytkowników systemu. W cenie abonamentu jest szkolenie oraz wsparcie HelpDesk.

Okres próbny, bez zobowiązań.

Celem okresu próbnego jest umożliwienie zapoznania się z programem CRM-EDPO, zanim zostanie podjęta decyzja o zakupie. Jeżeli nasze oprogramowanie nie spełni Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować nie ponosząc żadnych kosztów

.

Abonament już od

499 / miesiąc